pm kisan yojana पी एम किसान योजनेची तारीख बदलली 14 वा हप्ता मीळणार या तारखेला जाणून घेऊया

pm kisan yojana

pm kisan yojana : नमस्कार शेतकरी बंधुनो आज आम्ही आपल्यासाठी एक महत्वाची अशी माहिती घेऊन आलो आहोत. आपल्या ला तर माहीतच आहे

की पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकाऱ्यांना दर महा 2000 रु हे त्यांच्या खात्यात जमा केले जात आहे. pm kisan yojana

pm kisan yojana

pm kisan yojana 2023 शेतकरी बंधूंनो, आपल्याला माहीत असल्याप्रमाणे पीएम किसान योजनेचा 14 हप्ता 28 जुलै 2023 रोजी

शेतकऱ्यांच्या बँक खाते मध्ये जमा केले जाणार होते

परंतु आता हे रक्कम 28 जुलै 2023 रोजी न देता 27 जुलै 2023 रोजी शेतकऱ्यांच्या बँक खाते मध्ये जमा केल जाणार आहे.चला तर

मग पाहूयात पीएम किसान योजनेचा पुढील हप्ता कोणत्या तारखेला मिळणार आहे. pm kisan yojana kyc update 2022

मित्रनो आपल्या शेती वर्गाला दिलासा देत आहे तो आपन आपल्या ला E-kyc करावयाची आहे त्याशिवाय आपल्या बँक अकाऊंट

मध्ये जमा होणार आहे.

आपल्याल पीएम किसान योजनेचे लाभ घ्या कारण शेतकरी च आपल्या e kyc कारय संगत आसतो

pm kisan yojana kyc update 2022

केव्हा येईल हप्ता

परंतु आता सद्यस्थितीला सर्व शेतकरी चौदाव्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत आता 14 व्या हप्त्याची तारीख जाहीर करण्यात आली

होती ती होती 28 जुलै 2023 परंतु आता या तारखे मध्ये बदल करण्यात आले आहे. pm kisan yojana

शेतकरी मित्रांनो आपल्याला पीएम किसान योजना हे आपल्या शेतकऱ्याना मदत डेचा काम करत आहे. आपल्या शेतकरी वर्गाला

सहणूभूती डेयचा काम करत आहे

कारण शेतकरी मित्रनो आपल्याल माहीत च आहे की 14 वा हप्ता 28 जुलै येणार आहे शेतकरी मित्रांनो आपल्या e-kyc करावी लागत आहे.

शेतककरी मित्रनो आपल्या kyc जर नाय केली तर आपल्या 2000 हजार येणार नाहीत त्यामुळे आपलयाला e-kyc करणे भणधन कर्क असेल. pm kisan yojana list

14 व्हा हप्ता तारीख

शेतकरी मित्रनो सध्याच्या स्थितीला आपल्या शेतकरी वर्ग आस लुन बसलेले आहेत कारण आल्याला 14 वा हप्ता केव येईल असे

वाटत असेल की 27 तारीख ही आपल्या देलास देणारी आहे.pm kisan yojana kyc update 2022

शेतकरी बंधूंनो, आपल्याला जर ही माहिती आवडल्यास आपल्या इतर शेतकरी बांधवांना नक्की शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही

याविषयीची माहिती मिळेल. pm kisan yojana status

धन्यवाद

Leave a comment